Fotografujesz i lubisz Tychy? Dołącz do stowarzyszenia.

Szukamy osób, które znają już podstawy fotografii, mają materiały zdjęciowe pokazujące posiadane doświadczenie i chcą się cały czas rozwijać w tej dziedzinie, niezależnie od tego jak dawno fotografują i czy jest hobby czy źródło utrzymania. Nie ma znaczenia jaki rodzaj fotografii cię interesuje i jaki masz sprzęt. Nie musisz mieszkać w Tychach, są wśród nas także mieszkańcy pobliskich miejscowości.

Działalność towarzystwa opiera się na pracy społecznej jego członków. TTF nie zatrudnia żadnych pracowników, członkowie zarządu ani inne osoby nie otrzymują wynagrodzenia za działanie na rzecz stowarzyszenia. Nie mamy służbowych komputerów ani telefonów. To naprawdę ważne: każdy członek TTF-u powinien mieć świadomość, że przynależność do stowarzyszenia wiąże się również ze wszystkimi zasadami obowiązującymi w podobnych społecznościach, które są organizacjami opartymi nie na zawodowej pracy zatrudnionych osób, ale na wspólnej pracy społecznej i zaangażowaniu.

Informacje praktyczne: wpisowe wynosi 20 zł, składka miesięczna to 15 zł. Składka dla osób w wieku od od 16 do 18 lat wynosi połowę „zwykłej” składki, czyli 7,50 zł.

Co trzeba zrobić, aby zostać przyjętym do Tyskiego Towarzystwa Fotograficznego? Przede wszystkim pokaż nam swoje zdjęcia – jak to zrobić dowiesz się z regulaminu przyjęć, który jest dostępny na stronie Przydatne dokumenty, z której możesz pobrać deklarację członkowską – to tylko jedna strona.

Kto może zostać przyjęty do Tyskiego Towarzystwa Fotograficznego? Osoby pełnoletnie, a osoby w wieku od 16 do 18 lat za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

Prawa i obowiązki członków stowarzyszenia opisane są w statucie, dostępnym na stronie Przydatne dokumenty.

W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt.