Ciasteczka

Strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) w celu uzyskiwania przez Tyskie Towarzystwo Fotograficzne anonimowych danych statystycznych o użytkownikach strony. Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć samodzielnie w używanej przez siebie przeglądarce internetowej opcję obsługiwania cookies. Zebrane dane przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną, w tym danych o popularności (liczbie odwiedzin) poszczególnych podstron. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę. Pliki cookies mogą być także wykorzystywane przez strony internetowe, do których tzw. wtyczki społecznościowe i linki (przekierowania) zostały zamieszczone na tej stronie, np. przez Facebooka.

Linki do innych stron

Na stronie znajdują się linki do zewnętrznych stron internetowych (np. portal społecznościowy Facebook, strony patronów medialnych, instytucji kultury itd.), na których treść Tyskie Towarzystwo Fotograficzne nie ma wpływu ani za których treść i działanie nie ponoszą odpowiedzialności. Informacje o sposobie gromadzenia danych osobowych i ewentualnie innych informacji przez autorów tych stron należy szukać na tych stronach.

Dane osobowe

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Tyskie Towarzystwo Fotograficzne (dalej: Towarzystwo) z siedzibą w Tychach przy ul. Bohaterów Warszawy 26, 43-100 Tychy, stowarzyszenie wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000456499, posiadające REGON 243229929 i NIP 6462930340.

2. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywać się będzie na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodne go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) i wyłącznie w celu realizacji obowiązków Towarzystwa.

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych.

4. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

5. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Towarzystwo narusza przepisy RODO.

6. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, a w przypadku członków lub kandydatów na członków jest wymogiem członkostwa w Towarzystwie.

7. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług i podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądowi, urzędowi skarbowemu czy urzędowi miasta.

8. Administrator danych informuje, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych przed ich zniszczeniem, utratą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Nie profilujemy Twoich danych.

Pytania?

W razie wszelkich pytań i wątpliwości odnośnie polityki prywatności i ochrony danych osobowych uprzejmie prosimy o kontakt.