Zarząd

Marcin Zimnal – prezes zarządu

Magdalena Borucka – wiceprezes

Agnieszka Seidel-Kożuch – sekretarz

Ewelina Kosma – skarbnik

Wojciech Lasak - członek zarządu

Komisja rewizyjna

Urszula Lisińska, Piotr Fankidejski i Janusz Panejko

Tyskie Towarzystwo Fotograficzne
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kojarzymy się z:
Zarząd TTF, komisja rewizyjna