Masz ochotę na udział w darmowych warsztatach fotograficznych w przyszłym roku? Zagłosuj na projekt numer X/27 w tyskim Budżecie Obywatelskim! Głosowanie rozpocznie się 8 września.

Cykl warsztatów fotograficznych dla dorosłych to propozycja wynikająca z praktycznych doświadczeń ostatnich lat, pokazujących jak duże jest zainteresowania taką formą edukacji artystycznej w Tychach i jakim powodzeniem cieszyły się spotkania ze znanymi fotografami. Projekt ma pobudzić uczestników do kreatywności i zachęcić do spoglądania na otaczający świat przez pryzmat fotografii, jako sztuki. W ramach zadania planuje się zrealizować co najmniej 3 warsztaty fotograficzne na terenie miasta, dla dorosłych, prowadzone przez wykwalifikowanych fotografów. Ich tematami będą różne aspekty i rodzaje fotografii.

Autorką projektu jest Beata Praszczak, od wielu lat działająca aktywnie w Tyskim Towarzystwie Fotograficznym. Jej zdjęcia można było oglądać na wystawach i pokazach organizowanych przez TTF, a ostatnio w zinach fotograficznych.

Zajęcia mogą odbyć się w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury przy ulicy Bohaterów Warszawy. Ich szacunkowy koszt to 8800 złotych. Jest to pomysł skrojony na miarę, jeden z „najtańszych” projektów dotyczących całego miasta, zgłoszonych w tej edycji budżetu obywatelskiego – tylko jeden projekt opiewa na mniejszą kwotę. Pula na projekty dotyczące całego miasta to 500 000 zł.

Głosowanie rozpocznie się 8 września i potrwa do 20 września. Każdy mieszkaniec Tychów, niezależnie od wieku, może brać udział i zdecydować, które projekty mają zostać zrealizowane w następnym roku. Jak co roku, najwygodniej zagłosować można będzie przez Internet. Co ważne, osobno głosuje się na projekty lokalne – dotyczące poszczególnych osiedli lub dzielnic, a osobno na ogólnomiejskie, takie jak cykl warsztatów fotograficznych. Każdy ma 4 głosy.

Szczerze zachęcamy do oddania głosu na X/27 i mamy nadzieję, że w przyszłym roku tyszanie będą mieli sporą dawkę fotograficznej inspiracji i wiedzy na najwyższym poziomie. Więcej informacji o Budżecie Obywatelskim w Tychach i głosowaniu znajdziesz na stronie razemtychy.pl.